Energetska prenova stavb 2018

Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce FA, Plečnikova predavalnica.

Program

9:00Pozdravni nagovor Predstavitev
Konzorcija pasivna hiša
prof.dr. Martina ZbašnikSenegačnik, UL FA
  Nepovratne finančne spodbude pri prenovi stavbMag. Silvija Kovič
EKO SKLAD j.s
  Atraktivnost celovitih prenov stanovanjskih stavb povečujejo le racionalne in kvalitetne projektne rešitve Dr. Miha Praznik
GI-ZRMK
  Zakonodajno-tehnične posebnosti pri energetskih sanacijah stavb Domen Ivanšek
Knauf Insulation d.o.o.
  Izzivi vgradnje prezračevalnega sistema na primeru obnove stanovanjske hiše v pasivnem standardu Peter Novak Agregat d.o.o
  Energetska sanacija šole predavanje v angleščini Robert Schild
Saint-Gobain gradbeni izdelki d.o.o., Sektor Isover
  ODMOR 
  Nadgradnja obstoječih stavb ob energetski sanaciji stavbe dr. Tina Špegelj
Rihter montažne gradnje d.o.o.
 Prenova strehe pri sanacije stavbe v skoraj nič-energijski standardIrena Hošpel
Wienerberger opekarna Ormož d.o.o., Tondach d.o.o.
 Zdaj gre zares: saniramo celovito in trajnoMarjeta Vide Lutman
Fibran Nord d.o.o.
 Prenova in izvedba balkonov pri energetski sanaciji stavbeAleš Žalek
Schöck Bauteile G.m.b.H.
 ODMOR 
 Kompaktna prezračevalna naprava PKOM4 s toplotno črpalko – termična simulacija stavb in naprav (predavanje v angleščini)Dr.- Ing. Fabian Ochs
Pichler & Co. d.o.o.
 Aplikacija ugotovitev iz monitoringa naravne osvetlitve v projekte šol in vrtcev (vrtec Podgorje)Neža Močnik
Velux Slovenija d.o.o. Primož Praper, Eutrip
 Načrtovanje fasade z orodji BIMKatja Kotnik in Iztok Kamenski
Jub d.o.o.
13:30DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK 

Udeležba na strokovnem izpopolnjevanju je brezplačna. Vabljeni!

Predhodne prijave: martina.zbasnik@fa.uni-lj.si