Napoveduje se nova gradnja socialnih stanovanj – Stanovanjska soseska Rakova Jelša II!