Napoveduje se nova gradnja socialnih stanovanj – Stanovanjska soseska Rakova Jelša II!

Napoveduje se nova gradnja socialnih stanovanj – Stanovanjska soseska Rakova Jelša II

ZAPS je konec meseca junija razglasila zmagovalca natečaja – Stanovanjska soseska Rakova Jelša. Javni sklad občine Ljubljana bo z gradnjo zagotovil za najem 155 novih neprofitnih stanovanj.

Stanovanjski sklad MOL je želelo ureditev Rakove Jelše, vendar so se zavedali, da je projekt eden najbolj zahtevnejših projektov: saj je bila tu gradnja nelegalna brez ustrezne infrastrukture. Z etapnim urejanjem kanalizacije in legalizacijo črnih graden ter drugih urbanističnih potez – ureditev Mestnega parka Rakova Jelša – je sosesko počasi in postopoma začelo urejati. Sedaj ji sledi graditev večje število neprofitnih stanovanj, ki bodo namenjene socialno ogroženim občanom občine MOL.

Prvo nagrado arhitekturnega natečaja za gradnjo stanovanj Stanovanjskega sklada MOL so prejeli Nava arhitekti.

Prvo nagrado na arhitekturnem natečaju za gradnjo novih stanovanj Stanovanjskega sklada MOL v pasu med Potjo na Rakovo Jelšo in reko Ljubljanico so prejeli Nava arhitekti. Izrazita vzdolžna postavitev, ki nadaljuje linijo razporejenih sosednjih, ki so večinoma enodružinske hiše.

\"\"
Vir: Slikovno gradivo ZAPS – natečaji

V zmagovalnem projektu, je arhitektom uspelo ustvariti krajinsko-arhitekturne momente: trgovina z javnim trgom je obrnjena proti Poti na Rakovo Jelšo, kateri sledi šest objektov, med katerimi se vpleta javni prosto mešanih rab (dvorišča, sadovnjaki, ulični vrtički in ploščadi). Je prostor srečanj, razigrane otroške igre, ki omogoča otrokom zdravo in aktivno preživljanje prostega časa. Proti Ljubljanici, se ustvari širok park z otroškimi igrišči. To potezo je žirija prepoznala kot največjo kvaliteto projekta, saj omogoča obilico javnega prostora, ki se med seboj meša in omogoča kakovostno bivanje prebivalcev v soseski Rakova Jelša.

Zaradi ozke zasnove bloka so dvostransko osvetljena. Stanovanja bodo velika od 26 m2 (garsonjera) do 82 m2 (4-sobno stanovanje).

V prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOL na Zarnikovi 3 je na ogled razstava natečajnih elaboratov za stanovanjsko sosesko Rakova Jelša II. 
Razstava bo na ogled do 6. julija 2017 med 9. in 19. uro.

Slikovno gradivo ZAPS – natečaji: