Smo specialisti na več prodročjih:

  • svetovanje pri odločanju o posegih v prostor
  • idejne rešitve
  • projektna dokumentacija
  • tehnična dokumentacija
  • nadzor
  • pridobivanje dokumentacije za Eko sklad
  • tehnično svetovanje
  • projektni inženiring
  • notranja oprema
  • barvne študije