Razpis Eko sklad

 

Tu se nahajajo vsi razpisi (javni razpisi, javni pozivi, javni natečaji in javna naročila), ki se objavijo na spletnih straneh Eko sklada.

Višina neprofitne finančne spodbude:

 • vgradnja solarnega sistema v stanovanjski stavbi
 • vgradnja kurilne naprave na leseno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
 • priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljivi vir energije
 • vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi
 • toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
 • toplotna izloacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
 • gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
 • celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
 • nakup stanovanjske enote v tri- ali večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem javnem pozivu:

 1. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi preberi več
 2. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe preberi več
 3. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe preberi več
 4. priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije preberi več
 5. vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi preberi več
 6. toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe preberi več
 7. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi preberi več
 8. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi preberi več
 9. gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe preberi več
 10. celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe  preberi več
 11. nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu preberi več

 

Izvleček razpisa in vir, več najdete na spletni strani Eko sklada.