Energetska prenova stavb 2018

ENERGIJSKA PRENOVA STAVB

Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce FA, Plečnikova predavalnica

Program

9:00  Pozdravni nagovor Predstavitev
Konzorcija pasivna hiša  
prof.dr. Martina ZbašnikSenegačnik, UL FA  
   Nepovratne finančne spodbude pri prenovi stavb  Mag. Silvija Kovič
EKO SKLAD j.s  
   Atraktivnost celovitih prenov stanovanjskih stavb povečujejo le racionalne in kvalitetne projektne rešitve  Dr. Miha Praznik
GI-ZRMK 
   Zakonodajno-tehnične posebnosti pri energetskih sanacijah stavb   Domen Ivanšek
Knauf Insulation d.o.o.
   Izzivi vgradnje prezračevalnega sistema na primeru obnove stanovanjske hiše v pasivnem standardu   Peter Novak Agregat d.o.o 
   Energetska sanacija šole predavanje v angleščini   Robert Schild
Saint-Gobain gradbeni izdelki d.o.o., Sektor Isover 
   ODMOR  
   Nadgradnja obstoječih stavb ob energetski sanaciji stavbe   dr. Tina Špegelj
Rihter montažne gradnje d.o.o. 
  Prenova strehe pri sanacije stavbe v skoraj nič-energijski standard  Irena Hošpel
Wienerberger opekarna Ormož d.o.o., Tondach d.o.o. 
  Zdaj gre zares: saniramo celovito in trajno   Marjeta Vide Lutman
Fibran Nord d.o.o.
  Prenova in izvedba balkonov pri energetski sanaciji stavbe  Aleš Žalek
Schöck Bauteile G.m.b.H.
  ODMOR  
  Kompaktna prezračevalna naprava PKOM4 s toplotno črpalko - termična simulacija stavb in naprav (predavanje v angleščini)  Dr.- Ing. Fabian Ochs
Pichler & Co. d.o.o.
  Aplikacija ugotovitev iz monitoringa naravne osvetlitve v projekte šol in vrtcev (vrtec Podgorje)  Neža Močnik
Velux Slovenija d.o.o. Primož Praper, Eutrip
  Načrtovanje fasade z orodji BIM  Katja Kotnik in Iztok Kamenski
Jub d.o.o.
13:30  DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK   

Udeležba na strokovnem izpopolnjevanju je brezplačna. Vabljeni! 

 Predhodne prijave: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.